Landingpage

Tjejer

Kan

SOM*

(IWD)

Se hit Tjejer!!

 

Tjejer kan är ett projekt som stärker svensksomaliska flickors och unga kvinnors delaktighet och kompetens.

FÖRENNGEN HIDDE IYO DHAQAN DRIVER ARVSFONDSPROJEKTET

 

Projektet pågår mellan den 1 augusti 2016 och den 31 juli 2019